ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΑΓΑΘΩΝ, ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ: ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ) ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ…