ΤΡΕΙΣ ΝΕΕΣ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ELIVI HOTELS ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε πως για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το ELIVI Skiathos κατέκτησε τρεις Γαλάζιες Σημαίες για τις παραλίες Αμπελάκια ELIVI, Μεγάλη Μπανάνα ELIVI και Μικρή Μπανάνα ELIVI.

Η “Γαλάζια Σημαία” είναι το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο για την εξαιρετική ποιότητα νερών, την οργάνωση, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Ξενοδοχείο ELIVI Skiathos γιορτάζει την τιμητική διάκριση για τις τρεις ακτές που διαχειρίζεται!
Οι βραβευμένες με “Γαλάζια Σημαία” ακτές είναι τα Αμπελάκια ELIVI, η Μεγάλη Μπανάνα ELIVI και η Μικρή Μπανάνα ELIVI, οι οποίες συμπληρώνουν τις άλλες 12 βραβευμένες παραλίες της Σκιάθου για το 2024. Πρόκειται για εξαιρετικό επίτευγμα της ομάδας μας που αναδεικνύει τη διαρκή προσπάθεια και τη δέσμευσή μας για αειφορία.
Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental Education – FEE), που εδρεύει στη Δανία, με μέλη 82 χώρες από όλες τις ηπείρους. Στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), την παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση εθνικής εμβέλειας της χώρας.
Αυτή η αναγνώριση υπογραμμίζει την αφοσίωση της εταιρίας στη διατήρηση υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων. Μετά τη βράβευση των ακτών που διαχειρίζεται με την “Γαλάζια Σημαία”, το Ξενοδοχείο σχεδιάζει τη δημιουργία δασικών μονοπατιών και ζωνών πυροπροστασίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, αλλά και την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε σχέση με το περιβάλλον.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, η ELIVI HOTELS εγγυάται και δεσμεύεται σε έργα και δράσεις περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, κοινωνικής υπευθυνότητας και εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental Social Governance, ESG) σε συνεργασία με όσους επιθυμούν να παράξουν αξία και να διαμορφώσουν αποτελεσματικές στρατηγικές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.