ΣΚΙΑΘΟΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Σκιάθου προκειμένου να προσλάβει δεκαπέντε (15) ΥΕ Πυροφύλακες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών σύμφωνα με την αριθμ. 94/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου ΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση με τα…