Δεκαπέντε άτομα για την καθαριότητα θα προσλάβει ο Δήμος ΣΚΙΑΘΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ       Ο Δήμος Σκιάθου  προκειμένου να προσλάβει δεκαπέντε (10) ΥΕ  εργάτες/εργάτριες καθαριότητας και (3) ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων με άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει) και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο…