ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΑΓΑΘΩΝ, ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ: ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ) ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ Οι κάτοικοι Τρίτων χωρών, (χωρών που δεν ανήκουν στην Κοινότητα), δικαιούνται απαλλαγής από το…