ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΑΓΑΘΩΝ, ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ: ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ


ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ) ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

Οι κάτοικοι Τρίτων χωρών, (χωρών που δεν ανήκουν στην Κοινότητα), δικαιούνται απαλλαγής από το ΦΠΑ, για αγορές που κάνουν εντός κοινότητας και μεταφέρουν μαζί τους κατά την αναχώρησή τους για την χώρα τους (Τρίτη χώρα).

Οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή αυτή είναι οι εξής:

  1. Οι αγοραστές ταξιδιώτες πρέπει να κατοικούν-διαμένουν εκτός κοινότητας. Αυτό αποδεικνύεται από το διαβατήριο, ταυτότητα ή άλλο έγγραφο.
  2. Τα αγαθά που αγοράζονται προορίζονται για τις προσωπικές ή οικογενειακές τους ανάγκες.
  3. Πρέπει να περιλαμβάνονται στις προσωπικές αποσκευές τους και να επιδεικνύονται στο αρμόδιο τελωνειακό όργανο κατά την αναχώρησή τους.
  4. Η συνολική αξία κάθε απόδειξης πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 50,00 €
  5. Δεν δικαιούνται απαλλαγής τα οινοπνευματώδη, καπνικά, είδη διατροφής και είδη που χρησιμοποιούνται για τον εφοδιασμό ή εξοπλισμό ιδιωτικών μέσων μεταφοράς.
  6. Δεν δικαιούται απαλλαγής το προσωπικό μεταφορικών μέσων.

 

Τρόπος απαλλαγής

Η απαλλαγή πραγματοποιείται με δύο τρόπους.

Α) ΄Αμεση απαλλαγή.

Στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής δηλώνει στον πωλητή εγγράφως ότι θα αναχωρήσει από την Ελλάδα απ΄ευθείας για Τρίτη χώρα.

Ο πωλητής εκδίδει την Απόδειξη Λιανικής πώλησης με την ένδειξη «Χωρίς Φ.Π.Α. – Εξαγωγή από Αγοραστή-Ταξιδιώτη  εκτός Κοινότητας».

Ο πωλητής ή εκπρόσωπός του προσκομίζει τα αγαθά στο Τελωνείο εξόδου και αφού τα επιδεικνύει στον αρμόδιο Τελωνειακό, τα παραδίδει στον επιβάτη κατά την αναχώρησή του, μαζί με το Δελτίο Αποστολής και την Απόδειξη Λιανικής Πώλησης. Επί πλέον το δεύτερο αντίτυπο της Απόδειξης υπογράφεται από το Τελωνείο Εξόδου και παραμένει στο αρχείο του πωλητή.

 

Β) ΄Εμμεση απαλλαγή.

Στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής ζητάει από τον πωλητή την έκδοση ειδικού τύπου τριπλότυπης Απόδειξης Λιανικής Πώλησης.

Έχει ο αγοραστής προθεσμία 3 μηνών , από τον επόμενο μήνα της αγοράς, για την αναχώρησή του για Τρίτη Χώρα.

Κατά την αναχώρηση του αγοραστή για την Τρίτη χώρα (απ΄ευθείας), τα αγορασθέντα είδη επιδεικνύονται απαραίτητα στον Τελωνειακό του Τελωνείου Εξόδου.

Ο Τελωνειακός Θεωρεί το πρώτο αντίτυπο της Απόδειξης Ειδικού τύπου και την επιστρέφει στον αγοραστή. Αυτό αποτελεί βεβαίωση εξαγωγής των εμπορευμάτων από την χώρα μας.

Ο αγοραστής, πριν την αναχώρησή του από το αεροδρόμιο, παραδίδει την θεωρημένη Απόδειξη σε ειδικά γραφεία διαμεσολάβησης, τα οποία, έναντι αμοιβής, είτε του επιστρέφουν το ΦΠΑ, είτε αναλαμβάνουν τις διαδικασίες επιστροφής του ΦΠΑ στον αγοραστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η θεώρηση των αποδείξεων γίνεται πάντα στο τελευταίο σημείο εξόδου του αγοραστή από την Κοινότητα.

Γράφει η προϊσταμένη του Τελωνείου Σκιάθου,

κα Αμαλία Γραββάνη