Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 7ετές ομόλογο


Άνοιξε λίγο πριν από τις 10:30 το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του ελληνικού ομολόγου 7ετούς διάρκειας.

Στόχος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους είναι η άντληση 2,5 δις. ευρώ ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το επιτόκιο θα διαμορφωθεί στην περιοχή του 2%.

Το επιτόκιο εκκίνησης, ανήλθε στο 2,1%. Το βιβλίο προσφορών θα κλείσει σε λίγες ώρες.

Στόχος του ΟΔΔΗΧ είναι η προσέλκυση επενδυτών μακροπρόθεσμου χαρακτήρα και η όσο το δυνατόν μικρότερη συμμετοχή funds κερδοσκοπικού χαρακτήρα.