Σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις για τα τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4688/2020 “Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις”. Ο νόμος περιλαμβάνει εκτενείς διατάξεις σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη, αλλά και τις νέες ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα…