Επίδομα στέγασης: Δείτε πότε και πόσα χρήματα θα δοθούν στους δικαιούχους


Το επίδομα στέγασης θα δοθεί μέσω ΟΠΕΚΑ, αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2019, μέσω μιας απλής αίτησης στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που ετοιμάζει η ΗΔΙΚΑ.

Το επίδομα απευθύνεται σε ενοικιαστές και σε νοικοκυριά που επιβαρύνονται με δόση στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας.

Αφορά σε καταναλωτικά ή επισκευαστικά δάνεια υπό την προϋπόθεση ο δικαιούχος να έχει βάλει υποθήκη για αυτό το δάνειο την πρώτη του κατοικία

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους θα ανοίξει στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου και είναι παρόμοια με αυτήν του κοινωνικού μερίσματος και του ΚΕΑ.

Η υποβολή της αίτησης θα γίνεται από τον υπόχρεο υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος, με τη χρήση των κωδικών του Taxis και οι ενδιαφερόμενοι θα πληροφορούνται άμεσα αν δικαιούνται ή όχι την επιδότηση.

Για τους δικαιούχους που μένουν σε μισθωμένη κατοικία το επίδομα θα καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος θα ισχύει από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης.

Η διάρκεια της χορήγησης του επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία της αρχικής καταβολής. Με την πάροδο 12 μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Το ποσό του επιδόματος θα κυμαίνεται από 70 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπα νοικοκυριά και θα λαμβάνει προσαύξηση 35 ευρώ τον μήνα για κάθε επιπλέον μέλος σε πολυπρόσωπα νοικοκυριά.

Ειδικά για μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και για νοικοκυριό με απροστάτευτο τέκνο, για το πρώτο ανήλικο μέλος του ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ τον μήνα.

Ανώτατο όριο του επιδόματος θα είναι τα 210 ευρώ μηνιαίως

Τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής
• Εισόδημα έως 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος

• Ειδικά για τις μονογονεϊκές οικογένειες για το πρώτο ανήλικο μέλος θα υπάρχει προσαύξηση 7.000 ευρώ

• Στα 21.000 ευρώ είναι το ανώτατο πλαφόν ετήσιου εισοδήματος

Σε σχέση με την περιουσία, τα κριτήρια για τη λήψη του στεγαστικού επιδόματος αναμένεται να είναι τα εξής

α. Εως 120.000 ευρώ πρέπει να είναι η φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως τα 180.000 ευρώ

β. Εως 7.000 ευρώ πρέπει να είναι το ύψος των καταθέσεων η τρέχουσα αξία μετοχών και ομολόγων για μονοπρόσωπο νοικοκυριό το πλαφόν προσαυξάνεται κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος και έως τα 21.000 ευρώ