Στ. Πέτσας σε Ζ Μακρή: “Έγκριση 2,5 εκ. Ευρώ για την αναβάθμιση του δικτύου της ΔΕΥΑ Σκιάθου”.


Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και βουλευτής Μαγνησίας κ. Ζέττα Μ. Μακρή ενημερώθηκε, την, Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσα για την ένταξη και συγχρηματοδότηση του έργου με τίτλο: “Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης της πόλης της Σκιάθου και εξασφάλιση επάρκειας ύδατος”, συνολικού προϋπολογισμού 2.571.776 Ευρώ, με φορέα υλοποίησης την ΔΕΥΑ Σκιάθου, στο πλαίσιο της πρόσκλησης, με κωδικό ΑΤ01,  “Υποδομές Ύδρευσης” του άξονα προτεραιότητας “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ” του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή υποδομών και αναβάθμισης  δικτύου διανομής πόσιμου νερού καθώς και στην προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας του προς κατανάλωση ύδατος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση του συγκεκριμένου έργου ήταν η συμπερίληψη του φυσικού του αντικειμένου σε μία ολιστική προσέγγιση επίλυσης ιεραρχημένων υδρευτικών προβλημάτων, όπως, επίσης, και η λειτουργικότητα και βιωσιμότητά του.

Η κ. Μακρή δήλωσε, εξαιρετικά, ικανοποιημένη από την έκβαση του αποτελέσματος τονίζοντας ότι “η διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τους συμπολίτες μας αλλά και για την υγεία των δορυφορικών οικοσυστημάτων και της ασφάλειας της δημόσιας υγείας”.