Αλλαγή του ωραρίου εργασίας, Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και απεργία


Σημαντικές είναι οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο, με τις αντιδράσεις να είναι έντονες, τόσο από την αντιπολίτευση, όσο και από επαγγελματικές ομάδα.
Διευθέτηση του χρόνου εργασίας

Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγή στην κατανομή του χρόνου εργασίας.

Αν σύμφωνα με τη σύμβαση του εργαζόμενου οι ώρες εργασίας ανά εβδομάδα είναι 40, μετά από σχετικό αίτημα του εργαζόμενου οι ώρες εργασίας ανά ημέρα μπορούν να αναπροσαρμοστούν, με μέγιστο όριο ωρών ανά ημέρα τις 10 ώρες.

Έτσι, αν ένας εργαζόμενος απασχολείται 4 ημέρες την εβδομάδα, από 10 ώρες, θα του χορηγηθεί ρεπό την 5η ημέρα.

Την ίδια ώρα, αυξάνεται το όριο των υπεροριών ετησίως, το οποίο πλέον ορίζεται στις 150, ενώ έρχεται και η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

Τι είναι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας & πώς θα λειτουργεί

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας φιλοδοξεί να περιορίσει την αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία, την τήρηση του ωραρίου και την αμοιβή τυχόν υπερωριών, τα διαλείμματα που λαμβάνει ο εργαζόμενος, αλλά και θέματα διευθέτησης του χρόνου εργασίας.

Πρόκειται για εφαρμογή μέσω κινητού ή υπολογιστή που είναι διασυνδεδεμένα με το «ΕΡΓΑΝΗ», ενώ η εφαρμογή της θα γίνει σταδιακά.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2022 θα εφαρμοστεί σε μεγάλες επιχειρήσεις (τράπεζες, πολυεθνικές, βιομηχανίες), ενώ έως το τέλος του 2022 η χρήση της θα επεκταθεί σε όλες τις επιχειρήσεις.