8 προσλήψεις στο Δήμο Σκιάθου


Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) ΔΕ Οδηγών Λεωφορείων & τεσσάρων (4) ΔΕ Εισπρακτόρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), από 01-06-2021 εως και 31-07-2021
για την διεξαγωγή της δημοτικής συγκοινωνίας.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 19/5/2021 εως και 24/5/2021 .