ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Λ/Χ ΣΚΙΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021


Κατά τον μήνα Μάρτιο 2021, διενεργήθηκαν από την Λιμενική Αρχή Σκιάθου, στον θαλάσσιο και χερσαίο
χώρο δικαιοδοσίας, 1411 έλεγχοι ατόμων – οχημάτων – σκαφών.
Εκ του ανωτέρω συνόλου οι 1331 έλεγχοι, αφορούσαν την τήρηση μέτρων πανδημίας covid-19.
Λοιποί έλεγχοι αφορούσαν αλιευτική δραστηριότητα – εφαρμογή Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας – Υπαίθριο
εμπόριο – τήρηση νομοθεσίας περί αιγιαλού – θέματα ασφαλείας.
Εκ των ανωτέρω ελέγχων προέκυψαν:
7 παραβάσεις για μη τήρηση μέτρων covid-19.
8 παραβάσεις λοιπών θεμάτων.
Επίσης η Λιμενική Αρχή εντός μηνός Μαρτίου 2021, προέβη:
Α)Στην σύλληψη – σχηματισμό δικογραφίας κατά αλλοδαπού κάτοικου Σκιάθου, για διαφήμιση παροχής
καταδύσεων αναψυχής, στερούμενος την προβλεπόμενη άδεια Λιμενικής Αρχής
Β)Στην σύλληψη – σχηματισμό δικογραφίας κατά αλλοδαπού για παράνομη είσοδο και παραμονή στη
χώρα.
Κατά τον μήνα Μάρτιο διενεργήθηκαν οκτώ διακομιδές ασθενών από την νήσο Σκιάθο, στον λιμένα Βόλου.