Η πρόταση Α. Φιλαρέτου και Νικόλαου Γιαμαρέλου για την λειτουργια του ΧΥΤΑ.

Αφού σημειώσουμε την πλημμελή λειτουργία του ΧΥΤΑ που καταγράφουμε ως παράταξη με στοιχεία
δικά μας αλλά και με πλήρεις αναφορές συμπολιτών μας από τον Σεπτέμβριο του ’19 και που θα
δημοσιεύσουμε, εκφράζουμε τον προβληματισμό μας όσο αναφορά στη δυνατότητα σωστής λειτουργίας
του ΧΥΤΑ από τη ΔΕΥΑΣ δεδομένου ότι η ΔΕΥΑΣ :
1. βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και τα 150000 ευρώ δεν θα την βοηθήσουν αφού
αναλαμβάνει ένα πολύ δύσκολο έργο χωρίς το απαραίτητο προσωπικό πχ χειριστή μηχανημάτων.
Θα αναγκαστεί να προβεί σε νέες προσλήψεις επιβαρύνοντας δυσανάλογα την μισθοδοσία της και τα
λοιπά έξοδα της σε σχέση με τα έσοδα που θα έχει δηλαδή τις 150 χιλ της σύμβασης
Να θυμίσουμε ότι παρά τις προσλήψεις με την 3Κ διοικητικών και λογιστή , η ΔΕΥΑΣ δίνει με συμβάσεις
πολλές υπηρεσίες και έργα σε τρίτους .
2. αναμένεται σύντομα η έναρξη των 5 έργων του Δημάρχου κ. Πρεβεζάνου οπότε
η σωστή παρακολούθηση αυτών θα αυξήσει το ήδη επιβαρυμένο και σοβαρό έργο της υπηρεσίας όπως
είναι η λειτουργία των βιολογικών, αντλιοστασίων κλπ
Επισημαίνουμε ότι στα πλαίσια του μυστικισμού και της εσωστρέφειας που διακρίνει τον επικεφαλής
σας δεν προτείνετε με το σχέδιο που εισηγείσθε κανένα μέλος της αντιπολίτευσης στην επιτροπή
παρακολούθησης γεγονός βέβαια που δεν θα μας εμποδίσει από την συνέχιση της παρακολούθησης
και της καταγραφής της λειτουργίας του ΧΥΤΑ όπως κάναμε μέχρι τώρα.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο αντιδήμαρχος κ. Γιαννίτσης, πρόσωπο αγαπητό πέρα από τις δημοτικές μας
αντιπαραθέσεις, άκουσε την συμβουλή που του δώσαμε κατ’ ιδίαν και με αυτή την σύμβαση
απαλλάσσεται των σοβαρών ευθυνών και ενδεχομένως ποινικών που είχε ως υπεύθυνος της λειτουργίας
του ΧΥΤΑ. Τέλος χαιρετίζουμε την αποκλειστική ευθύνη που αναλαμβάνει ο επικεφαλής σας ως
Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 7 της σύμβασης και τον διαβεβαιώνουμε ότι θα
είμαστε πάντα σε ετοιμότητα για την υπόδειξη αστοχιών αλλά και την επικρότηση επιτυχιών,
περιμένουνε δε να δούμε το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής των εγκαταστάσεων . Όσον αφορά
στην δήλωση του επικεφαλής σας κ. Τζούμα ότι εργολάβοι τα προηγούμενα χρόνια κατέφυγαν σε αγωγές
κατά του Δήμου για να πληρωθούν, του με ότι μόλις με ένα χρόνο διοίκησης του θα έχουμε
ανάλογη αγωγή για το θέμα της ναυαγοσωστικής .