ΕΦΚΑ: Η αίτηση για τη διαγραφή οφειλών. Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή

Άνοιξε η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, που θα δέχεται τις αιτήσεις διαγραφής παλαιών οφειλών.

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4554/2018 παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής ασφαλιστικών οφειλών έως 31/12/2016, λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υπαγωγή στην ασφάλιση.

Σε περίπτωση όμως που οι ασφαλισμένοι αναγκάστηκαν από τον ΟΑΕΕ ή άλλο φορέα και πλήρωσαν τις εισφορές της διπλής ασφάλισης, δεν θα πάρουν τίποτε πίσω, αλλά ό,τι έδωσαν θα συνυπολογιστεί στη σύνταξή τους.

Η δυνατότητα παρέχεται σε:

Ασφαλισμένους στο π. ΟΓΑ λόγω δραστηριοποίησης σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια και παράλληλα ασφαλισμένους στον π. ΟΑΕΕ για την ίδια δραστηριότητα.

Δημοσιογράφους παλαιούς ασφαλισμένους στο π. ΤΣΠΕΑΘ και παράλληλα ασφαλισμένους στον π. ΟΑΕΕ με την ίδια ιδιότητα.

Νέους ασφαλισμένους Ν.2084/1992 (μετά την 1/1/1993) με παράλληλη ασφάλιση σε δύο (2) φορείς.

Προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος είναι:

η ύπαρξη πλήρους ασφάλισης σε ένα ασφαλιστικό φορέα

η παράλληλη υπαγωγή στην ασφάλιση και δεύτερου φορέα

η παράλληλη ασφάλιση να αφορά την ίδια δραστηριότητα – ιδιότητα (στις περιπτώσεις 1 & 2)

να υπάρχουν οφειλές σε έναν εκ των δύο φορέων.

Στο κείμενο της αίτησης αναφέρεται: «Παρακαλώ να διαγραφούν οι ασφαλιστικές οφειλές μου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4554/2018, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση υπαγωγής μου στην ασφάλιση και δεύτερου Φορέα».

Επίσης οι ασφαλισμένοι μπορούν να προσθέσουν επιπλέον παρατηρήσεις.

Δείτε στο efka.gov.gr την Αίτηση  για Αμφισβήτηση οφειλής