Ποσό 40.000 ευρώ σε τέσσερις Δήμους της Μαγνησίας για μισθώματα σχολείων


Με απόφαση του υπουργού κατανέμονται, από τον λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 5.024.694,94 ευρώ σε Δήμους της Χώρας, για την καταβολή μισθωμάτων από 01-05-2020 έως 31-08-2020 των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που τους μεταφέρθηκαν από 1-1-2011 σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010.
Σύμφωνα με την απόφαση σε τέσσερις Δήμους της Μαγνησίας θα κατανεμηθεί ποσό 40.000 ευρώ περίπου ως εξής: Στον Δήμο Αλμυρού 3.736 ευρώ, στον Δήμο Βόλου 29.050,60 ευρώ, στον Δήμο Σκιάθου 6.856 ευρώ και στον Δήμο Σκοπέλου 2.764,80 ευρώ.