Μηδενισμό των δημοτικών τελών για κλειστές επιχειρήσεις αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου


Την οικονομική καταστροφή αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στη Σκιάθο, καθώς, όσες επιχειρήσεις είναι ανοιχτές, υπολειτουργούν, και δεκάδες δεν έχουν ανοίξει για καλοκαίρι, γι’ αυτό και αποφασίστηκε η απαλλαγή τους από δημοτικά τέλη.
Η κίνηση των πτήσεων στον Αερολιμένα Σκιάθου ανέρχεται στο 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και ο τουρισμός στο νησί έχει μείωση 75%. Η ραγδαία εξάπλωση του κορωνοϊού σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γερμανία, την Ιταλία, αλλά και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, το κλείσιμο συνόρων και αεροδρομίων, έχουν ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση του τζίρου των επιχειρήσεων ή και ακόμα το κλείσιμό τους. Πολλές επιχειρήσεις δεν λειτούργησαν τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο στο νησί μετά την άρση των τιθέμενων περιορισμών λόγω περιορισμένης ζήτησης και δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα επιβίωσή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε μέτρα στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, μέτρα για την τόνωση της ρευστότητας που θα ανταποκρίνονται στην κατάσταση που παρουσιάζεται φέτος στο νησί εξαιτίας της πανδημίας. Οι επιχειρηματίες της Σκιάθου ζήτησαν τον μηδενισμό όλων των δημοτικών τελών στο πλαίσιο στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απαλλαγή των ενιαίων ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, μπορούν να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής. Η απαλλαγή κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να έχει τη μορφή επιστροφής χρημάτων ή συμψηφισμού. Η διακριτική ευχέρεια του Δημοτικού Συμβουλίου δεν περιορίζεται από τον νόμο και ο συμψηφισμός του επιστρεπτέου τέλους με βεβαιωμένες οφειλές από οποιαδήποτε αιτία διέπεται από τον νόμο. Η Πράξη αυτή επιτρέπει το συμψηφισμό του επιστρεπτέου τέλους με μελλοντική απαίτηση του Δήμου από το ίδιο τέλος, εισάγει δηλαδή ειδική μορφή συμψηφισμού απαιτήσεων, από τις οποίες η μία είναι μελλοντική και όχι βέβαιη και εκκαθαρισμένη. Δήμος προχώρησε στην απαλλαγή ενιαίων ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και το μέτρο ισχύει για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ρεύματος, για τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους.

Στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής, θα διενεργηθεί συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών. Επίσης η απαλλαγή μπορεί να έχει τη μορφή επιστροφής χρημάτων ή συμψηφισμού.

thessalia.gr