Διορία έως την Παρασκευή για δηλώσεις Airbnb, μετά πρόστιμα και διαγραφή

Τελευταία διορία μέχρι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου έχουν όσοι μισθώνουν τα ακίνητά τους μέσω Airbnb, προκειμένου να τα δηλώσουν στις φορολογικές αρχές.

Ενδεικτικό είναι ότι ήδη οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες (Airbnb, Booking), ζητάνε από όσους διαθέτουν ακίνητα μέσω των ιστοτόπων τους, να συμμορφωθούν άμεσα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αν αυτό δε συμβεί, οι παραβάτες θα τιμωρούνται με διαγραφή από τις διαδικτυακές πλατφόρμες, αλλά και επιβολή προστίμου έως 5.000 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ, ετοιμάζει μπαράζ ελέγχων προκειμένου να εντοπίσει τους παραβάτες. Αυτό θα γίνει μέσω στοχευμένων αναζητήσεων από εφοριακούς, σε καταχωρήσεις ακινήτων που γίνονται σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Στη συνέχεια, θα διασταυρώνουν αν έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Ακινήτων.

Τι πρέπει να κάνετε

•  Να καταχωρήσετε το ακίνητο στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, εφ’ όσον έχει αναρτηθεί σε ψηφιακές πλατφόρμες από 01/01/2018 έως 30/11/2018.

•  Να υποβάλετε Συγκεντρωτική Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά ακίνητο για όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που έχουν συναφθεί μέσω ψηφιακών πλατφορμών από 01/01/2018 έως 31/10/2018 (ημερομηνία αναχώρησης μισθωτή από το ακίνητο), ακόμη και αν αυτές οι μισθώσεις έχουν ήδη δηλωθεί στις Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 30.000 δηλώσεις ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα ακίνητα που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση υπερβαίνουν τις 126.000 σε όλη τη χώρα.

Πρόστιμα και διαγραφή για όσους δεν συμμορφωθούν 

Οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ακινήτων, οι οποίοι δε θα συμμορφωθούν και δε θα εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, δε θα μπορέσουν να λάβουν τον αριθμό Μητρώου Ακινήτου, ο οποίος θα αναγράφεται υποχρεωτικά στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες Airbnb, HomeAway, Booking.com, όπου προβάλλεται το ακίνητο τους.

Χωρίς τη δήλωση του αριθμού Μητρώου Ακινήτου απειλούνται με διαγραφή του ακινήτου τους ενώ θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμου έως 5.000 ευρώ.