Με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο 28/8/2020


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Δήμου Σκιάθου. (236 & 246/2020 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος

 

  1. Έγκριση της 3ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 ποσού 17.280,00 € στο Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Χονδρονικολή
  2. Τροποποίηση της αρ. 56/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λήψης μέτρων του Δήμου Σκιάθου, με σκοπό την οικονομική ελάφρυνση των επιχειρήσεων και των πολιτών που επλήγησαν από τον COVID-19 ως προς την πρώτη υποομάδα των  ενιαίων ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού της Α παραγράφου Παροχή γνώμης επί αντικειμενικών αξιών.(237/2020 ΑΟΕ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος 4. Έγκριση μίσθωσης οικοπέδου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης των δημοτικών οχημάτων. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος5. Εξουσιοδότηση σε εκπροσώπους του Δήμου Σκιάθου στην εταιρία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Λ.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή A.E. Ο.Τ.Α», για ψήφιση στην επικείμενη Γενική Συνέλευση των μελών της. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος
  3. 6.Χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αντιδήμαρχος,