Σε εφαρμογή η μείωση των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων στη Σκιάθο


Τα μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου Σκιάθου, μετά από συντονισμένες ενέργειες για τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, ενημερώνουν ότι οι προσπάθειες για τη μείωση των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το 2020 που ενέκρινε, μετά από σχετικό αίτημα του συλλόγου, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου και το δημοτικό συμβούλιο, εγκρίθηκε για τη νόμιμότητά της και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας οπότε και τίθεται σε εφαρμογή.
Υπενθυμίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή, αποφάσισε την τροποποίηση των δημοτικών τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων/τ.μ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της  ομαλή λειτουργίας της αγοράς για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊου COVID‐19  ενώ έλαβε
υπόψη γεγονός ότι η μείωση των εσόδων που θα προκύψει από τη μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων θα  αποτυπωθεί στον δημοτικό προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους με αναμόρφωση αυτού για τη μείωση των δαπανών.
Οι τιμές των δημοτικών τελών χρήσεως Κοινοχρήστων Χώρων/τ.μ διαμορφώθηκαν ως εξής: