Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο ΕΝΦΙΑ. Μειώσεις από 10% έως 30%

Τη μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ από τον επόμενο χρόνο κατά 10% προβλέπει σε ό, τι αφορά τον ΕΝΦΙΑ το φορολογικό σκέλος του Προϋπολογισμού. Το όφελος για τους φορολογούμενους εκτιμάται ότι είναι της τάξης των 260 εκατ. ευρώ.

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ για το 2019 θα αφορά στις μικρομεσαίες ιδιοκτησίες, δηλ. φορολογούμενους που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ. Η μείωση θα γίνει μέσω της καθιέρωσης ενός συντελεστή έκπτωσης επί του τελικού οφειλόμενου φόρου με βασικό κριτήριο τη συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας κάθε φορολογούμενου.

Το ποσοστό της έκπτωσης θα είναι αντιστρόφως ανάλογο της αντικειμενικής αξίας, δηλ. όσο αυτή αυξάνεται τόσο θα μειώνεται ο συντελεστής έκπτωσης:

– για αξία ακίνητης περιουσίας έως 75.000 ευρώ προβλέπεται συντελεστής έκπτωσης 30%

– για αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας 75.000 έως 100.000 ευρώ προβλέπεται συντελεστής έκπτωσης 25%

– για αντικειμενική αξία ακίνητης περιουσίας από 100.000 έως 150.000 ευρώ συντελεστής έκπτωσης 20% και

– για αντικειμενική αξία από 150.000 έως 200.000 ευρώ συντελεστής έκπτωσης 10%

Μάλιστα, το 2020 έρχεται και νέα μείωση του ΕΝΦΙΑ που θα πιάσει και τις μεσαίες ιδιοκτησίες (πάνω από 200.000 ευρώ και πάνω).

Για παράδειγμα σε σπίτι στο Αιγάλεω που ο φορολογούμενος πληρώνει 203 ευρώ, το 2019 θα πληρώσει 142 ευρώ, δηλ. 61 ευρώ λιγότερα. Σε σπίτι στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης που ο φορολογούμενος πληρώνει το 2018 232 ευρώ το 2019 θα πληρώσει 162 ευρώ.

Πηγή: Έθνος