Αλήθειες και μόνο Αλήθειες με τον κ. Τασιόπουλο 3/8/2020


3/8/2020 Με τον Χρήστο Τσιότρα- Π. Τασιόπουλος 1

3/8/2020 Με τον Χρήστο Τσιότρα- Π. Τασιόπουλος 2

 

3/8/2020 Με τον Χρήστο Τσιότρα- Π. Τασιόπουλος 4