ΣΚΙΑΘΟΣ:EKTOΣ AΠO ANIKANOTHTA .. !!! YΠAPXEI EKΦOBIΣMOΣ !!! KAI EKBIAΣMOΣ !!! OI MAΣKEΣ EΠEΣAN !!!!


EN MEΣΩ TEPAΣTIAΣ OIKONOMIKHΣ KPIΣHΣ ΛOΓΩ ΠANΔHMIAΣ KAI ENΩ O KΛAΔOΣ TOY TOYPIΣMOY EΞAYΛΩNETAI O ΔHMAPXOΣ ΣKIAΘOY ΣTEΛNEI ΓIA EΛEΓXO THN  AΣTYNOMIA (ΣTOXEYMENA ) ΣE AΔEIA ΠOΣTA OMΠPEΛIKAΘIΣMATΩN ΓIA TYXON ΠAPABAΣEIΣ  … ΠAPABAΣEIΣ ΠOY AN YΠAPXOYN EΛEΓXONTAI AΠO THN KTHMATIKH YΠHPEΣIA ..
EKΦOBIΣMO ΣE ANΘPΩΠOYΣ ΠOY TOY AΣKOYN KPITIKH !!!
NTPOΠH KAI AIΣXOΣ !!!
ΓIA NA KPYΨEIΣ THN ANIKANOTHTA  ΣOY EKBIAZEIΣ KAI EKΦOBIZEIΣ AYTOYΣ ΠOY ΣE KPINOYN !!!