ΣΚΙΑΘΟΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ


              ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Μετά από την από 22/4/2020 πρόσκληση του Προέδρου τηςΕπιτροπής Τουριστικής Προβολής κ. Διαμαντή Μαθηνού, το τακτικό μέλος της και δημοτικός σύμβουλος της παράταξής μαςκ. Μάκης Κουκουλάκης κατέθεσε για συζήτηση στην αυριανή συνεδρίαση πέντε (5) προτάσεις για την αντιμετώπιση τηςκρίσης .

Οι προτάσεις αυτές, που παρατίθενται, παρουσιάστηκαν στα μέλη της παράταξής μας, συζητήθηκαν διεξοδικά, διαμορφώθηκαν και αποφασίστηκε ομόφωνα η στήριξή τουςτόσο στην επιτροπή όσο και στα αρμόδια όργανα.

1) Δημιουργία Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης.

Προτείνουμε να συσταθεί επιτροπή κατά προτίμηση 5μελής. Σκοπός της θα είναι να ενημερώνεται, να προτείνεικαι να σχεδιάζει την επόμενη ημέρα. Να συνεδριάζει ηλεκτρονικά κάθε εβδομάδα για να μετράει αποτελέσματα δράσεων, να συζητάει τις εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες που ενδιαφέρουν άμεσα τη Σκιάθο. Θα λαμβάνει αποφάσεις σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία για το πως θα παρουσιάσουμε σαν εικόνα τη Σκιάθο την επόμενη ημέρα σαν προορισμό.

Η συγκεκριμένη επιτροπή θα ενημερώνει την Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και το Δημοτικό Συμβούλιο όταν κρίνεται απαραίτητο.

2) Άμεση συνεργασία με εξειδικευμένη Εταιρία Τουριστικού Μάρκετινγκ.

Να παρθεί άμεση απόφαση για συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία τουριστικού marketing. Πλέον πρέπει ο Τουρισμός στη Σκιάθο να μπει σε επαγγελματικά πρότυπα και να μείνουμε μακριά από ερασιτεχνισμούς. Η συγκεκριμένη εταιρεία πρέπει να έχει μεγάλη και αποδεδειγμένη εμπειρία στην διαχείριση κρίσης.

3) Αναμόρφωση προϋπολογισμού Τουριστικής Προβολής

Προτείνουμε να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός της Τουριστικής Προβολής σύμφωνα με τις νέες ανάγκες. Λόγω της έκτακτης κατάστασης μεγάλο ποσό θα παραμείνει αδιάθετο ( ακύρωση εκθέσεων, ακύρωση προβολής Πάσχα κλπ.) Θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένη στόχευση αγορών, νέοι τρόποι προβολής, διαθέσιμο ποσό για ηλεκτρονικό μάρκετινγκ κ.ο.κ. Επίσης προτείνουμε να δημιουργηθείδιαφημιστικό σποτ με βίντεο από το νησί.

4) Διαφήμιση του προορισμού στο διαδύκτιο.

Να προσληφθεί εταιρεία ( αν δεν μπορεί να είναι η ίδια μεαυτήν της πρότασης 2 )        η οποία θα εξειδικεύεται στο ηλεκτρονικό marketing. Στόχος θα είναι να διαφημίσουμε το νησί σε ηλεκτρονικά μέσα ( google, facebook, Instagramκλπ.) όσο περισσότερο γίνεται με ελεγχόμενες δημοσιεύσεις. Στόχος θα είναι να κρατήσουμε ζεστό το ενδιαφέρον των τουριστών που ήδη έχουν κάνει κρατήσεις και να προσελκύσουμε νέους (dreaming face). Χώρες διαφήμισης θα πρέπει να είναι οι χώρες που θα υπάρχουν πτήσεις καθώς και ο εγχώριος Τουρισμός.

5) Συνεργασία Επιχειρηματικών Φορέων και Δήμου.

   Θεωρούμε ότι οι φορείς του τόπου ( Ένωση Ξενοδόχων, Ένωση Ενοικιαζόμενων Δωματίων, Εμπορικός Σύλλογος κά ) πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους για μέτρα που αφορούν στους κλάδους τους. Στην συνέχεια το αρμόδιο όργανο, Δημοτικό Συμβούλιο ή Οικονομική Επιτροπή, να τις εξετάσει και να προχωρήσει, όπου υπάρχει δυνατότητα, στην υλοποίησή τους (πχ μειώσεις ενοικίων, παραλιών, τραπεζοκαθισμάτων κλπ)