ΡΗΞΗ ΧΙΑΣΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΡΗΞΗ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

• Αποτελεί έναν από τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς στον αθλητισμό

• Σίγουρα αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο γύρω από το οποίο πραγματοποιούνται τεράστιες επιστημονικές έρευνες, τόσο για τον τρόπο χειρουργικής επέμβασης, όσο και για την μετεγχειρητική φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση, με σκοπό την ταχύτερη δυνατή επανένταξη του αθλητού στο άθλημα ή του ατόμου στην καθημερινή του ζωή

• Ο χρόνος υπολογίζεται στους 6 μήνες περίπου

• Η αποκατάσταση είναι πλήρης και ποιοτική

• Η ρήξη χιαστού γόνατος (πρόσθιου ή οπίσθιου) μπορεί να συμβεί πολύ εύκολα.

Γι αυτό το λόγο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ΠΡΟΛΗΨΗ, δηλαδή στην κατάλληλη και ισορροπημένη ‘κατάσταση’ της άρθρωσης του γόνατος, η οποία περιλαμβάνει ενδυνάμωση, ιδιοδεκτικότητα και ελαστικότητα ! 

 

Στο νησί της Σκιάθου, μπορείτε να απευθύνεστε στους Πιστοποιημένους και Πτυχιούχους Φυσικοθεραπευτές, τόσο για την πρόληψη, όσο και για την αποκατάσταση των τραυματισμών σας!