Απαγόρευση κυκλοφορίας: Βγήκε η νέα απόφαση για τα πρόστιμα των 300 ευρώ και την αφαίρεση πινακίδων

Δημοσιεύθηκε η νέα απόφαση 24112/2020, για τις μετακινήσεις των πολιτών στα πλαίσια της απαγόρευσης κυκλοφορίας που έχει εφαρμοστεί από της 23η Μαρτίου, με στόχο την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την απόφαση ο περιορισμός της κυκλοφορίας δεν καταλαμβάνει τεχνικό προσωπικό κρίσιμων υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Η μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες, γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η μετάβαση αυτή γίνεται εντός της περιφέρειας του τόπου κατοικίας ή προς όμορη περιφέρεια αυτής.

Στις περιπτώσεις μετακίνησης εκτός της περιφερειακής ενότητας του τόπου κατοικίας, το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε 300 ευρώ. Στις περιπτώσεις που η ανωτέρω μετακίνηση επιχειρείται με όχημα, επιβάλλεται επίσης το διοικητικό μέτρο της επιτόπου αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας μετά των κρατικών πινακίδων του οχήματος για εξήντα (60) ημέρες, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 103 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ισχύει.