Περιβαλλοντικές Μαθητικές Δράσεις “Ολόγυρα στη Λίμνη”


 

 

«…παρά την όχθην της ωραίας λίμνης, όπου υπήρχεν είς ουρανός επάνω, και άλλος ουρανός εφαίνετο κάτω, λεύκαι και κυπάρισσοι ανέτεινον τας υψηλάς κορυφάς των άνω, και άλλαι λεύκαι και κυπάρισσοι εκρέμαντο ανάποδα κάτω. Και καλαμώνες σειόμενοι υπό του ανέμου ύψωναν τους ασθενείς καυλούς των δύο οργυιάς υπέρ το κύμα, και βρύα και λύγοι και ασφόδελοι απέζων εκ του ελέους της λίμνης και εκ του λίπους του βάλτου, κλίνοντα τας χθαμαλάς κορυφάς των προς το ύδωρ, ως ν’ απέδιδον εις την λίμνην την οφειλομένην ευγνώμονα υπόκλισιν/»

 

Οι γλαφυρές και λεπτομερείς περιγραφές του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη δηλώνουν την αγάπη και την ευαισθησία του για το φυσικό τοπίο του νησιού μας, το οποίο οφείλουμε πρωτίστως να προστατεύσουμε, να αναδείξουμε αλλά και να το συστήσουμε στις νεότερες γενιές του τόπου μας, κάνοντας κι εκείνες κοινωνούς του μεγαλείου της φύσης μας.

Για αυτό το λόγο θεωρούμε ότι δράσεις που πραγματοποιούνται στο φυσικό περιβάλλον καλλιεργούν και ενισχύουν την αγάπη και το σεβασμό προς αυτό και στην εποχή μας, όπου το περιβάλλον καταπονείται  ιδιαιτέρως, πιστεύουμε ότι αυτό θα αποτελέσει το θεμέλιο λίθο για τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης. Μέσω λοιπόν των φετινών αγώνων, στα πλαίσια των Περιβαλλοντικών Δράσεων «Ολόγυρα στη λίμνη», επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε αλλά και να ενεργοποιήσουμε τις νεότερες -κι όχι μόνο- γενιές του νησιού μέσα από την ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό, να γνωρίσουν τις φυσικές ομορφιές του νησιού μας και να καλλιεργήσουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση.

Οι αγώνες τρεξίματος και ποδηλάτου θα λάβουν χώρα «ολόγυρα στη λίμνη» του Αγίου Γεωργίου, τοποθεσία που ευνοεί λόγω της προσβασιμότητας και της μορφολογίας της, αλλά και λόγω των λογοτεχνικών αναφορών της στο ομώνυμο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη,  με υπέροχες περιγραφές αυτής της λίμνης και του περιβάλλοντός της, ώστε παράλληλα να επικοινωνήσουμε το έργο του μεγάλου Σκιαθίτη δημιουργού προς τους νέους.

Θα αγωνιστούν μαθητές (παιδιά και έφηβοι) τρέχοντας ή ποδηλατώντας ολόγυρα της λίμνης, ανάλογα με την ηλικία τους. Ειδικότερα, από εσάς τα τοπικά μέσα ενημέρωσης του νησιού μας, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους συμπολίτες μας, γονείς και μαθητές, και όπως τους προτρέψετε να συμμετέχουν στις περιβαλλοντικές μαθητικές δράσεις, είτε λαμβάνοντας μέρος οι ίδιοι (δωρεάν), είτε βοηθώντας εθελοντικά στην ομαλότερη διεξαγωγή τους. Η συνάντηση εθελοντών θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019, σε αίθουσα του Γυμνασίου στις 18.30 μ.μ. για τον καλύτερο συντονισμό όλων μας.

Συν διοργανωτές των φετινών δράσεων – αγώνων για το έτος 2019, είναι η Περιβαλλοντική Ομάδα του Γυμνασίου και ο Περιβαλλοντικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ecoζην Σκιάθου, ενώ τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου Σκιάθου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του συλλόγου στο facebook, ΕcoΖην Σκιάθος, ή να επικοινωνήσετε με τον κο Γιάννη Ζήκο στο τηλ 694 253 0808.