Καθαρισμό ρεμάτων στην Σκιάθο.


Συνεχίζονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή
Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, οι καθημερινές παρεμβάσεις
για τον καθαρισμό ρεμάτων στην Ηπειρωτική και Νησιωτική
Μαγνησία, συνολικού προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ. Μεταξύ άλλων
αυτή τη χρονική περίοδο οι εργασίες καθαρισμού ρεμάτων
πραγματοποιούνται στη Σκιάθο, με το έργο να αποσκοπεί στην
αντιπλημμυρική θωράκιση των υποδομών και του περιβάλλοντος
μέσω του καθαρισμού της κοίτης των υδατορεμάτων και των
χειμάρρων και την αποκατάσταση και ενίσχυση των υφιστάμενων
αντιπλημμυρικών έργων.
Οι εργασίες του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Νήσου Σκιάθου»,
προϋπολογισμού 500.000,00€ υλοποιούνται κατά βάση εντός της
κοίτης των υδατορεματών του νησιού, ενώ όπου απαιτείται θα
πραγματοποιηθεί και καθαρισμός των πρανών. Συγκεκριμένα
προβλέπονται οι παρακάτω χωματουργικές και τεχνικές
εργασίες:
Καθαρισμός κοίτης από μεταφερθέντα υλικά και επιχώσεις.
Συντήρηση & αποκατάσταση καταστραφέντων αναχωμάτων
και πρανών.

Συντήρηση & αποκατάσταση υφιστάμενων επενδύσεων
αναχωμάτων και πρανών από συρματοκιβώτια.
Συντήρηση & αποκατάσταση υφιστάμενων αναβαθμών από
σκυρόδεμα ή συρματοκιβώτια
Συντήρηση & αποκατάσταση καταστραφεισών
κοιτοστρώσεων από σκυρόδεμα, ή συρματοκιβώτια.
Καθαρισμός οχετών.
Οι περιοχές επέμβασης εντοπίζονται σε όλο το τμήμα της Ν.
Σκιάθου και ενδεικτικά αναφέρονται οι περιοχές:
Περιοχή «Τρούλος»
Περιοχή «Αχλαδιές»
Περιοχή «Κουκουναριές»
Περιοχή «Πλατανιάς – Αγ. Παρασκευή»
Προτεραιότητα θα δοθεί στις περιοχές που επλήγησαν
περισσότερο κατά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα (Τρούλος,
Κουκουναριές, Πλατανιάς).
Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων πραγματοποιούνται και στην
Ηπειρωτική Μαγνησία και συγκεκριμένα στον Κραυσίδωνα, τον
Άναυρο, την Παλαιόκαρλα και τον Σκλάβο, προϋπολογισμού
500.000,00€.
Σε δηλώσεις της η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων
ανέφερε «Προχωρούμε έγκαιρα στον καθαρισμό ρεμάτων σε
περιοχές του Νομού μας, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε χρόνο
προκειμένου να μην σημειωθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι στο
πλαίσιο αντιπλημμυρικής θωράκισης του Νομού μας, με σκοπό
την προστασία ανθρώπων και περιουσιών, από ενδεχόμενα
ακραία καιρικά φαινόμενα. Σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη
κ. Αγοραστό και με τους Δημάρχους, οι εργασίες θα συνεχιστούν
σε περιοχές που κρίνονται απαραίτητες».