Μ.ΠΑΣΧΑΛΗΣ :Ηθικός αυτουργός….. ο Δήμος ΣΚΙΑΘΟΥ

Το προλαμβάνειν κάλλιον του θεραπεύειν έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Πολύ
περισσότερο που οι σύγχρονοι θεσμοί μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων μας
είχαν δώσει τη δυνατότητα να πάρουμε από το ΕΣΠΑ κονδύλια για έργα υποδομής
που, αν είχαν δρομολογηθεί, δεν θα χρειαζόταν τώρα να τρέχουμε πίσω από τα
γεγονότα για να θεραπεύσουμε τις πληγές μας. Αυτά τα προγράμματα όχι μόνο
υπήρχαν αλλά είχα καταθέσει στο Δημοτικό Συμβούλιο έγκαιρα όλους τους
κωδικούς έργων που μπορούσαμε να διεκδικήσουμε.
Η δήλωση του Αντιδημάρχου κ. Σταμέλλου αποτελεί ομολογία αδράνειας και
πλημμελούς διαχείρισης των οικονομικών του Δήμου. Και εξηγούμαι: Όταν μέσω
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων μπορούσαμε να αντλήσουμε πόρους για έργα που
σήμερα αναγκαζόμαστε να κάνουμε σε βάρος άλλων πόρων εξίσου χρήσιμων για την
ποιότητα ζωής των κατοίκων, αυτό σημαίνει ότι τα έκτακτα γεγονότα μας
έπιασαν στον ύπνο. Μην τα φορτώνουμε λοιπόν όλα στην κλιματική αλλαγή γιατί
και αυτή να μην είχε συμβεί είμασταν υποχρεωμένοι να προβλέψουμε την
ενίσχυση των υποδομών μας, τη στιγμή μάλιστα που θέλουμε να επιτύχουμε και
την τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Πέρα όμως ακόμα και από την τουριστική
ανάπτυξη, υπάρχει το χρέος κάθε δημοτικής Αρχής να θωρακίζει τον τόπο και να
προστατεύει τους πολίτες.
Και αυτό δεν έγινε. Αντί λοιπόν να ακούμε ανούσιες δικαιολογίες , ας έχουν
κάποιοι το θάρρος να παραδεχτούν ότι έσφαλαν όταν άφησαν ανεκμετάλλευτους
πόρους που θα ωφελούσαν το νησί. Οι παραλείψεις είναι ισοδύναμες με τα λάθη.
Και τα λάθη δεν συγχωρούνται.
Μ.Π