ΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ


Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης υπέγραψε εγκύκλιο, για τις εκλογικές δαπάνες και την προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.

Στην πολυσέλιδη εγκύκλιο σημειώνεται, ότι στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων του ν. 3870/2010, εμπίπτουν οι δημοτικοί και περιφερειακοί συνδυασμοί, οι υποψήφιοι περιφερειάρχες, δήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.

Εξαιρούνται οι συνδυασμοί υποψηφίων, για κοινότητες άνω των 300 κατοίκων, οι υποψήφιοι σύμβουλοι των κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, καθώς και οι υποψήφιοι πρόεδροι κοινοτήτων μικρότερων των 300 κατοίκων.

Η τελευταία περίπτωση εμπεριέχει και τα έσοδα και τις δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων για κοινότητες, οι οποίοι συνδέονται με δημοτικό συνδυασμό.

πατήστε εδώ για την Εγκύκλιο:

670y465hth7-osm

(ΛΒ)