ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


Έρευνα ανάμεσα στους κατοίκους των νησιών των Β. Σποράδων διενεργεί το Επιμελητήριο Μαγνησίας, με στόχο την εξεύρεση απαντήσεων στο ερώτημα “Τί κάνει το Επιμελητήριο για εμάς”.

Η συμμετοχή στην έρευνα, έχει ως στόχο να δώσει μια εικόνα που έχουν οι επιχειρηματίες σχετικά με:

  • Την ενημέρωση για τις διαθέσιμες υπηρεσίες
  • Τον βαθμό ικανοποίησης από την χρήση τους
  • Το ενδιαφέρον για προγραμματισμένες και υπό σχεδίαση δράσεις
  • Τα μέσα και τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για τις δράσεις του Επιμελητηρίου

Για την συμπλήρωση απαιτούνται 15 λεπτά.

https://www.surveymonkey.com/r/Z3BXZMR

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική διευκρίνηση, μπορεί οποιοδήποτε να επικοινωνήσει με τα μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Μαγνησίας:

Αθανάσιο Ε. Ζλατούδη, Έλσα Φ. Ζεμπέκη, Κυριακή Κ. Πλωμαρίτη